0

Ostoskorisi on tyhjä.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterin pitäjä

Asiakasrekisterinpitäjä on AutoStudio Oy, Säynäslahdentie 18, 00560 Helsinki. Puh. 09-41 500 200. Y-tunnus 0640931-7

Rekisterin nimi

AutoStudion asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisterin tarkoitus on tarjota käyttäjille parempaa palvelua mahdollistamalla henkilö-, osoite- ja ostohistoriatietojen tallennus.

Rekisteröityneille käyttäjille voidaan lähettää kohdennettuja markkinointiviestejä  uutuuksista, tarjouksista ja uutisista.

AutoStudiolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä AutoStudiolle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu käyttötarkoituksen mukaan kootusta rekisteristä sisältäen henkilötiedot, yhteystiedot ja ostohistorian.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan asiakkaan itsensä tekemistä ilmoituksista asiakkaaksi rekisteröityessään tai tietoja muokatessaan. Rekisteröityminen ei ole pakollista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle (poikkeuksena asiakkaan oma pyyntö tai viranomaisen lakiin perustuva pyyntö), eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät  joille on annettu käyttöoikeus.

Manuaalista aineistoa ei ole. Tietokantoihin tallennettu aineisto kerätään verkkokauppajärjestelmän ylläpitäjän palvelimille, jonne verkkokaupan työntekijät ottavat yhteyden sekä hallinnoivat rekisteriä suojatun yhteyden kautta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

AutoStudio maksutavat